вътрешно

нар. - дълбоко, задушевно, в сърцето
нар. - тайно, скрито, в душата си, на себе си

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • вътрешно чувство — словосъч. интуиция, прозрение, вътрешен глас, проблясък, предусет …   Български синонимен речник

  • ВЯЗКОСТЬ — [ТРЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ] свойство жидкостей и газов оказывать сопротивление относительному перемещению их частиц (Болгарский язык; Български) вискозитет; вътрешно триене (Чешский язык; Čeština) vnitřní tření; viskozita; vazkost (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

  • КОЭФФИЦИЕНТ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ — количественная характеристика сопротивления жидкостей и газов относительному перемещению их частиц (Болгарский язык; Български) коефициент на вътрешно триене (Чешский язык; Čeština) součinitel vnitřního tření (Немецкий язык; Deutsch) innerer… …   Строительный словарь

  • в душата си — словосъч. вътрешно, тайно, скрито, на себе си …   Български синонимен речник

  • в сърцето — словосъч. вътрешно, дълбоко, задушевно …   Български синонимен речник

  • дълбоко — нар. надълбоко, вдън, неизмеримо нар. вътрешно, задушевно, в сърцето …   Български синонимен речник

  • задушевно — нар. вътрешно, дълбоко, в сърцето …   Български синонимен речник

  • интуиция — същ. непосредствено възприятие, прозрение, проблясък, усет, предусет, вътрешно чувство, подсъзнание, предчувствие, догадка, инстинкт …   Български синонимен речник

  • на себе си — словосъч. вътрешно, тайно, скрито, в душата си …   Български синонимен речник

  • скрито — прил. скришом, скритом, тайно, незабелязано, незнайно, крадешком, крадешката, крадливо, подмолно, задкулисно, през задната врата прил. вътрешно, в душата си, на себе си …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.